Posts Tagged ‘Proiect Crucea Rosie Prahova’

Voluntari pe 2 Roți 2.0

Tuesday, June 13th, 2017
Bookmark and Share

Deoarece în săptămânile de la pornirea Proiectului “Voluntari pe 2 Roți” (denumit în continuare “Proiect”) am adunat mai multe informații pe care nu le-am avut la dispoziție în momentul lansării proiectului, dorim să facem câteva precizări de ordin logistic și juridic, adăugate și la documentele oficiale ale Proiectului:

  1. Proiectul “Voluntari pe 2 Roți” NU este un club moto, sub nici una din formele înțelese/acceptate/cunoscute de comunitatea moto (MC, MF, RC, Nomad etc.) sau sub nici o altă formă! El este recunoscut ca Proiect al Crucii Roșii Române – Filiala Prahova, conform eticii, principiilor și statutelor Crucii Roșii Române!
  2. Conform Principiilor Crucii Roșii și Semilunei Roșii, la cursurile de Prim-Ajutor incluse proiectului, acceptăm TOȚI motocicliștii, indiferent din ce formă de organizare/club fac parte sau independenți, condiția primară fiind să nu aibe cazier judiciar! În același timp, pentru respectarea Principiilor Crucii Roșii dar și a statului acesteia în relație cu organizațiile guvernamentale, înțelegem că există diferențe de opinii sau divergențe personale între cluburi și organizații moto, de aceea rugăm persoanele care doresc să participe la aceste cursuri și să se înscrie în proiect să își evalueze opiniile referitoare la cei care sunt deja înscriși sau care doresc să se înscrie, înainte de a lua o decizie, deoarece NU acceptăm conflicte interne sau divergențe ce nu au legătură cu acest Proiect, orice astfel de comportament atrăgând refuzul participării sau excluderea automată din Proiect!
  3. Filiala Prahova a Crucii Roșii Române este deținătoarea drepturilor de decizie asupra modului de evoluție a Proiectului; orice solicitare de colaborare pentru extinderea sau promovarea proiectului va fi adresată Filialei la adresa de e-mail a Proiectului și orice organizație/club moto care va dori să se asocieze acestui Proiect va fi partener exclusiv de imagine, înțelegând de de la bun început că nu vor avea nici o putere de decizie asupra direcției de evoluție a Proiectului, asupra căror motocicliști/cluburi pot fi parteneri sau membri voluntari în Proiect! Proiectul aparține Crucii Roșii Române – Filiala Prahova, este în beneficiul primordial al comunității moto dar NU se supune regulilor sau interdicțiilor – scrise sau nescrise –  aplicate cluburilor , nefiind o formă de organizare similară sau intenționată în acest fel! Orice anunț de colaborare sau parteneriat va fi făcut inițial de Filiala Prahova a Crucii Roșii Române, apoi urmând ca textul aprobat al anunțului, inclusiv imaginile și simbolurile atașate, să fie trimise spre publicare partenerilor!
  4. Utilizarea emblemei Proiectului pe echipamentele voluntarilor – Specificăm de la bun început că orice motociclist care dorește să urmeze cursurile de Prim-Ajutor și să primească Certificatul de Absolvire BLS recunoscut internațional, TREBUIE să semneze un contract de voluntariat prin care se înscrie să adere la condițiile Proiectului și va primi un ecuson/patch specific Proiectului ce este OBLIGATORIU de a fi atașat unui echipament purtat frecvent de motociclistul respectiv. Deoarece utilizarea emblemei Crucii Roșii sau a siglelor dimilare derivate din aceasta este rezervată EXCLUSIV Crucii Roșii Române, iar motocicliștii voluntari fiind considerați “permanent de serviciu” la orice ieșire cu motocicleta, purtarea ecusonului/patch-ului este singura formă în care ei pot fi recunoscuți de autorități ca membri voluntari ai Crucii Roșii și ai Proiectului și modul în care ei pot ajuta la promovarea proiectului în comunitate. Orice alt simbol utilizat de orice persoană sau organizație ce nu mai sunt afiliate sau atașate – inclusiv ca voluntari – Crucii Roșii Române, similar sau identic cu sigla Crucii Roșii, folosit în prezent sau trecut, RECUNOSCUT ca aparținând Crucii Roșii Române sau Proiectelor acesteia, este considerat abuz și va fi sancționat conform legii!
  5. În spiritul punctului 4, dorim să anunțăm că, în conformitate cu statutele Crucii Roșii Române, vom modifica ecusonul aferent Proiectului, singura variantă oficială ce va fi acceptată fiind varianta nouă, publicată mai jos! Varianta precedentă va deveni inoperantă odată cu publicarea acestui articol, orice utilizare a variantei vechi nefiind posibilă fără acordul expres al Crucii Roșii Române – Filiala Prahova, ca partener la generarea acestuia și singura organizație autorizată la nivelul județului de a utiliza simbolul Crucii Roșii Române și al variantelor modificate ale acestuia. Drepturile asupra noului ecuson sunt rezervate exclusiv Crucii Roșii Române – Filiala Prahova, ca organizație responsabilă cu design-ul și implementarea Proiectului!
  6. Pentru orice alte probleme și nelămuriri, vă stăm la dispoziție pe adresa de e-mail crprahova2roti@yahoo.com

Vă mulțumim!